16/03/2020
BLOG

Kulak Anatomisi ve Fizyolojisi

İŞİTMENİN İZLEDİĞİ YOL
Kulak anatomik olarak 3 kısımdan oluşur;

1.Dış kulak 2. Orta kulak 3.İç kulak olarak incelenir.

Dış kulak; Auricula ve kulak kanalını içeren kısımdır.
Orta Kulak; Kulak zarı, Kemikcikler (maleus, incus, stapes), mastoid hücreleri ve Östaki borusunu içerir.
İç kulak; koklear ve vestibüler kısımından oluşur. İç kulak kulagın işitme ve denge sistemidir.

Kısaca sesin kulağımızda izlediği yol;
Dış kulak ses dalgalarını toplayıp orta kulağa iletmekten; orta kulak aldığı ses dalgalarının enerjisini değiştirerek sıkıştırılmış dalgalar şeklinde iç kulağa iletmekten sorumludur. İç kulak ise aldığı bu ses dalgalarını sinir sinyallerine dönüştürerek beyne gönderir ve beyin de sesin algılanıp yorumlanmasını gerçekleştirir.

Kulak kepçesi özgün şekli sayesinde ses dalgalarını toplar, kulak kepçesinden giren dalgalar kulak kanalından geçerek kulak zarına gelir. Bu aktarım esnasında kulak kanalı ve kulak kepçesinin yapısından dolayı sesler şiddetleri artırılarak orta kulağa gönderilir. Basınç dalgaları olan ses dalgaları kulak zarına çarparak titreşmesine neden olurlar.

Orta kulak, kulak zarı ve birbirine eklenmiş 3 kemikçikten oluşan hava dolu bir boşluktur. Bu 3 kemik çekiç (malkus), örs (incus) ve üzengi (stapes)’dir. Kulak zarı oldukça gergin bir yapıda ve zarın titreşim frekansı gelen ses dalgalarının frekansı ile aynıdır. Kulak zarı çekiç kemiği ile bağlantılı olduğundan, zarı titreştiren ses dalgaları aynı zamanda çekiç kemiğini de titreştirir ve çekicin hareketi diğer örs ve üzengiyi de hareket ettirir.

Üzengi tabanı ile kulaktaki oval pencere bağlantılı olması sayesinde, bu titreşimler iç kulağa iletilir. İç kulak temel olarak iki yapıdan oluşur. Vestibüler sistem adı verilen duyu ile ilgili sistem ve koklear sistem ses titreşimlerinin sinir uyarılarına dönüştüğü yerdir.

Orta kulaktaki son kemikçik oval pencere alt zarı titreştirir. Ve bu titreşimle koklea (salyangoz) içindeki koyu kıvamlı sıvı harekete geçerek sinir uçlarını uyarır. Kulağın en hassas kısmı olan ve binlerce tüylü hücreden oluşan bu bölgelerin farklı yerleri farklı frekanslardaki seslere karşı duyarlıdır. Kokleadaki sinir uçlarının uyarılmasıyla ses sinir yoluyla beyine iletilir.

Whatsapp
Hemen Ara
SAĞLIK